SAN 스위치


조달청 나라장터 종합쇼핑몰에서 구매하실 수 있습니다.


조달제품 소개(SAN 스위치)
조달등록물품 전체보기)
조달등록물품 전체보기
SAN 스위치(DS-6610B, 8port)
Dell EMC
DS-6610B, 8port
23939411
16Gb/s, 8-ports(Up to 24 ports)

8,200,000원

SAN 스위치(DS-6505B, 24port)
Dell EMC
DS-6610B, 16port
23939412
16Gb/s, 16-ports(Up to 24 ports)

13,900,000원

SAN 스위치(DS-6505B, 12port)
Dell EMC
DS-6610B, 24port
23942636
16Gb/s, 24-ports (Up to 24 ports)

20,100,000원

SAN 스위치(DS-6505B, 24port)
Dell EMC

(부품) DS-6610B, 8port 16G SFP UPGRADE KIT
24119799
16Gb/s, 8-ports Upg Kit

6,230,000원

SAN 스위치(MDS-9132T, 8port)
Dell EMCMDS-9132T, 8port
24194029
16Gb/s, 8-ports(Up to 24 ports)

7,200,000원

SAN 스위치(MDS-9132T, 24port)
Dell EMCMDS-9132T, 24port
24194028
16Gb/s, 16-ports(Up to 24 ports)

25,500,000원

SAN 스위치(DS-6505B, 12port)
Dell EMC

(부품) MDS-9132T-EXP
24343983
16 port Expan, Module

16,600,000원

SAN 스위치(DS-6505B, 24port)
Dell EMC

(부품) MDS-9132T-POD-CF
24343982
8 port On-Demand Active

9,000,000원

SAN 스위치(MDS-9148T, 24port)
Dell EMC


MDS-9148T, 24port
24194031
16Gb/s, 24-ports (Up to 48 ports)

30,400,000원

SAN 스위치(DS-6505B, 24port)
Dell EMC


MDS-9148T, 48port
24194030
16Gb/s, 48-ports (Up to 48 ports)

등록예정

SAN 스위치(DS-6505B, 24port)
Dell EMC


MDS-9148T-POD
24343981
8 port Upg License

11,700,000원

견적문의 안내
SAN 스위치 조달문의 강필구 팀장 010-5211-8952 이효성 차장 070-7450-3260